07/07/2020 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung thi kỳ 7
臨終詩其七

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 07:09

 

Nguyên tác

一南一北似飄蓬,
妾意君心恨不同。
他日歸來亦無益,
夜台應少繫書鴻。

Phiên âm

Nhất nam nhất bắc tự phiêu bồng,
Thiếp ý quân tâm hận bất đồng.
Tha nhật quy lai diệc vô ích,
Dạ đài ưng thiểu hệ thư hồng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Một nam một bắc gió bay bồng
Ý thiếp lòng chàng hận chẳng chung
Sau nữa có về đều chẳng kịp
Dạ đài thư buộc thiếu chim hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Lâm chung thi kỳ 7