13/05/2021 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên nhật công xuất đồ trung tức sự
元日公出途中即事

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2016 10:02

 

Nguyên tác

春開萬戶曉雲高,
伴奐東風出部曹。
寢假九天覃雨露,
江山共我沐春膏。

Phiên âm

Xuân khai vạn hộ hiểu vân cao,
Bạn hoán đông phong xuất bộ tào.
Tẩm giả cửu thiên đàm vũ lộ,
Giang sơn cộng ngã mộc xuân cao.

Dịch nghĩa

Mùa xuân đến với muôn nhà, mây sớm bay cao
Gió xuân phất phơ ra khỏi sảnh đường
Trong lúc nghỉ ngơi mưa móc rơi xuống
Núi sông cùng ta như gội ơn xuân

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xuân tới muôn nhà mây sớm cao
Sảnh đường phơ phất gió đông chào
Chín trời mưa móc khi ta nghỉ
Sông núi cùng ta đượm dạt dào
Nguyên chú: Thừa tiếp lời phê của Ty quốc công.

Nguồn: Ứng Khê thi văn tập, Đoàn Huyên NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Nguyên nhật công xuất đồ trung tức sự