10/12/2022 13:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mầm sinh sẽ nảy trong mầm diệt”

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2013 10:38

 

Mầm sinh sẽ nảy trong mầm diệt
Mầm gì sẽ nảy sau câu ca?
Bạn hãy cạn ly rồi cạn sáng
Kẻo nữa xuân hè cạn đến ta!
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » “Mầm sinh sẽ nảy trong mầm diệt”