20/09/2020 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền ai lên xuống bến sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:34

 

Thuyền ai lên xuống bến sông,
Phải duyên, phải vợ, phải chồng thì vô.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thuyền ai lên xuống bến sông