30/05/2022 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuốc rượu

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 26/07/2009 00:39

 

Vuốt râu cười nâng rượu thiết tha
Dường như hoa tươi chẳng cảm tình già
Ngày xưa cả một thời niên thiếu
Đeo đuổi tang bồng lỡ mất hoa.
Nguồn: Rượu trong thi ca (tuyển thơ nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Chuốc rượu