10/08/2022 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát nhật 4
吉日4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2019 02:01

 

Nguyên tác

既張我弓、
既挾我矢。
發彼小豝、
殪此大兕。
以禦賓客、
且以酌醴。

Phiên âm

Ký trương ngã cung,
Ký hiệp ngã thỉ.
Phát bỉ tiểu ba,
Ý thử đại tự.
Dĩ ngự tân khách,
Thả dĩ chước lễ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

cung của ta đã giương lên gấp
tên của ta đã cắp dưới tay
bắn vào heo nái trúng ngay
một tên chết tốt tự nầy lớn cao
để đãi khách anh hào ta đấy
rượu ngọt thì cũng lấy uống chung
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

- phát: bắn tên ra.
- ba: con heo nái.
- ý: bắn một phát mà giết chết gọi là ý.
- tự (đọc “ly” cho hợp vận): con tự, loài bò rừng. Nói là bắn rất tài, bắn con vật nhỏ thì trúng ngay (vật nhỏ khó bắn trúng) và bắn vật to thì giết chết ngay (con vật to dễ trúng nhưng lâu chết).
- ngự: tiến dâng cho.
- lễ: tên một thứ rượu. Theo Chu quan có 5 cách để chế rượu, cách thứ 2 gọi là lễ trai, chua rằng khi rượu lễ đã thành thì nước rượu và cặn rượu lẫn lộn nhau (không cất lấy hơi, cho nên rất ngọt) như nước cơm rượu bây giờ.

Nói rằng bắn để bắt cầm thú làm thịt, đãi tân khách dùng mà uống rượu lễ ngọt ấy.
Nguồn: Kinh thi - tập 2, Tạ Quang Phát dịch, NXB Đà Nẵng, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát nhật 4