21/10/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đa bệnh chấp nhiệt phụng hoài Lý thượng thư Chi Phương
多病執熱奉懷李尚書之芳

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:10

 

Nguyên tác

衰年正苦病侵淩,
首夏何須氣鬱蒸。
大水淼茫炎海接,
奇峰硉兀火雲升。
思沾道暍黃梅雨,
敢望宮恩玉井冰。
不是尚書期不顧,
山陰野雪興難乘。

Phiên âm

Suy niên chính khổ bệnh xâm lăng,
Thủ hạ hà tu khí uất chưng.
Đại thuỷ diểu mang viêm hải tiếp,
Kỳ phong lột ngột hoả vân thăng.
Tư triêm đạo yết hoàng mai vũ[1],
Cảm vọng cung ân ngọc tỉnh băng.
Bất thị thượng thư kỳ bất cố,
Sơn âm dã tuyết hứng nan thăng.

Dịch nghĩa

Tuổi già yếu đã khổ rồi lại thêm bệnh nữa,
Mới đầu mùa hè mà sao khí nóng gắt như thế.
Nước lớn như biển mênh mang nóng,
Ngọn cao tới mây chót vót nung.
Nghĩ được cách giải nhiệt bằng cơn mưa mai vàng,
Nào dám mong được tảng nước đá do ơn trong cung vua lấy từ giếng ngọc lên.
Không phải là tôi coi thường quan thượng thư đã hẹn mà không đến,
Ngặt vì sườn núi phía tây có đồng tuyết nên không có hứng thú ra đi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tuổi tác rầy chưa ốm yếu hoài
Đầu hè lại thấy khổ về oi
Mây nguồn chất ngất cao như núi
Bể nóng kề bên rộng ngập trời
Nước đá dám mong ơn giếng ngọc
Giải nồng chỉ ước trận mưa mai
Phải khinh quan thượng mời không đến
Thiếu tuyết sườn non bước hoá lười
(Năm 768)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Mưa cuối xuân đầu hạ, từ tháng năm tới tháng bảy mai bắt đầu kết trái, cánh hoa trước gió bay tơi bời. Thơ Lý Bạch: “Giang thành ngũ nguyệt lạc mai hoa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đa bệnh chấp nhiệt phụng hoài Lý thượng thư Chi Phương