23/05/2024 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XL
XL

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/09/2022 05:51

 

Nguyên tác

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ônhêghin cuống cuồng? Không cần nói,
Chắc bạn đoán ra chàng vội đi đâu; Đúng đó:
Chàng đi tìm nàng, kiếm Tachiana của mình,
Ơi anh chàng kỳ quặc, càng nặng bệnh tình,
Chàng đang bước, giống thây người đã chết.
Không thấy bóng một ai trong phòng khách.
Vào phòng trong, đi tiếp, vẫn lặng thinh
Mở cửa ra, Có gì đó khiến giật mình
Phải kinh ngạc, thật khác thường, có chuyện?
Nữ bá tước chỉ một mình xuất hiện,
Nàng ngồi im, chưa trang điểm, tái xanh,
Đang ngồi xem bức thư mở trên tay
Và lặng lẽ, dòng lệ lăn lã chã,
Nàng ngồi vậy, cứ để tay ôm má.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XL