01/02/2023 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Thi
迴文四絕詩(只十字讀成四絕詩)-詩

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2006 13:48

 

Nguyên tác

遲遲日映掩花枝,
映掩花枝綴點詩。
詩點綴枝花掩映,
枝花掩映日遲遲。

Phiên âm

Trì trì nhật ánh yểm hoa chi,
Ánh yểm hoa chi xuyết điểm thi.
Thi điểm xuyết chi hoa yểm ánh,
Chi hoa yểm ánh nhật trì trì.

Dịch nghĩa

Bóng mặt trời chầm chậm che cành hoa,
Bóng che cành hoa tô vẽ nên thơ.
Thơ điểm tô cành hoa bị bóng mặt trời che,
Cành hoa bị bóng mặt trời che dần dần.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Bóng nắng dần dần che nhánh hoa,
Bóng che hoa nở điểm thơ ca.
Thơ ca tô điểm hoa nghiêng bóng,
Nghiêng bóng cành hoa dưới nắng tà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Thi