29/11/2021 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngủ quên

Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 02/11/2018 15:35

 

Mẹ chỉ cho Liên xem
- Quả na này mở mắt
Mẹ bảo Liên hái về
Kẻo chào mào khoét mất

Hôm sau Liên ra vườn
Hàng na bao nhiêu quả
Quả tròn như nắm tay
Trốn đằng sau cành lá

Liên vừa đi vừa tìm
Rất nhiều cây, nhiều quả
Lá đan thành bóng râm
Che đầu em mát quá

Liên vừa đi vừa xem
Chẳng quả nào mở mắt
- Vườn mát như thế này
Chắc na ngủ quên mất!
Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bùi Vợi » Ngủ quên