30/09/2020 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu tác
偶作

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/04/2012 14:34

 

Nguyên tác

有弟住城市,
有兄居鄉村。
終歲事其事,
少見來吾門。
非是親情疏,
亦有真意存。
所以三休亭,
常無車馬喧。

Phiên âm

Hữu đệ trú thành thị,
Hữu huynh cư hương thôn.
Chung tuế sự kỳ sự,
Thiểu kiến lai ngô môn.
Phi thị thân tình sơ,
Diệc hữu chân ý tồn.
Sở dĩ tam hưu đình[1],
Thường vô xa mã huyên.

Dịch nghĩa

Có em ở thành thị
Có anh ở hương thôn
Suốt năm ai có việc của người ấy
Ít thấy đến chơi nhà
Vốn chẳng phải vì lợi lạt với người thân
Thật ra còn có điều thế này:
Bởi đây là chốn “tam hưu”
Nên hằng ngày chẳng còn tiếng ồn ngựa xe lui tới

Bản dịch của Xuân Diệu

Có em ở thành thị,
Có anh ở quê xa.
Suốt năm ai việc nấy,
Ít thấy đến chơi nhà,
Chẳng phải vì lợt lạt;
Có điều chưa nói ra:
Bởi đây “nhà ba thôi”
Không còn xe ngựa qua.
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987
[1] Nhà ba thôi (thôi quyền quý, thôi xa hoa, thôi danh lợi). Đây là chữ lấy từ điển ông Biểu Thánh đời Đường (Trung Quốc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Ngẫu tác