04/07/2022 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyền Trân công chúa

Tác giả: Cẩm Lai - Lê Thị Cẩm Lai

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2017 07:33

 

Phận gái trót sinh thời loạn lạc
Đành về Chiêm quốc cứu lê dân
Phận gái trót sinh thời loạn lạc
Tình duyên xe kết với Chiêm Vương
Ô, Lý, hai châu làm sính lễ
Đất nước dài thêm bao dặm đường!
Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cẩm Lai » Huyền Trân công chúa