09/08/2020 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:53

 

Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ,
Thò tay vào lờ, mắc kẹt cái hom.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ