22/09/2021 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng lâu

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 02:09

 

Phiên âm

Đăng lâu trường khiếu tác bi ca
Đối thử giang san nại nhược hà?
Bác Lãng nhất chuỳ vô địa lập
Long Tuyền tam xích kỷ thiên ma
Hứng hàm nộ kiến bôn Tần lộc
Khúc bãi kinh văn khấp Nhị hà
Tri bất tri hề tang hải khách
Cố viên thuỳ tảo dạ lai hoa?

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Thét vang rừng suối bạt chim muông
Trời vẫn tròn, sao đất chẳng vuông?
Bác Lãng một tay dùi bỏ xó
Long Tuyền ba thước kiếm mài xuông
Hứng lên giận ngắm hươu Tần chạy
Ngâm dứt ghê nghe sóng Nhị cuồng
Hoa rụng đêm nào, ai có biết
Quê nhà ai quét mảnh vườn tuông?
Bản dịch của chính tác giả.

(do Biển nhớ gửi)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đăng lâu