27/02/2021 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc còn ẩn bóng cây tùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:15

 

Lộc còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền không đợi khách anh hùng vãng lai.
Khảo dị:
Lộc còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền quyên đợi khách anh hùng vãng lai.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lộc còn ẩn bóng cây tùng