28/11/2020 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Đầu hý thuỷ

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi ltvannhi vào 19/10/2012 10:06

 

Non sông đâu cũng có non sông,
Có cảnh long đầu hý thuỷ không?
Ngó lại cây xanh năm vẻ rực,
Phun ra nước chảy một dòng trong.
Ngựa xe đắp đổi đường qua lại,
Ghe guộc đua bơi[1] sóng vẫy vùng.
Hỏi thử khi nào bay đặng nổi?[2]
Thấy tin người lớn thoả lòng trong.
Long Đầu hý thuỷ: đầu rồng giỡn nước. Bài này vịnh cảnh một hòn núi thuộc làng Phú Nhơn (Tịnh Ấn, sơn Tịnh), dãy núi chạy ngoằn ngoèo có mỏm nhô ra sông Trà Khúc nhìn giống đầu rồng chồm ra giỡn với nước.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989
[1] Chỉ cảnh ghe thuyền qua lại tấp nập.
[2] Đây ý nói xem xon rồng kia bao giờ bay lên được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Long Đầu hý thuỷ