12/08/2020 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng hồ quả lắc

Tác giả: Đinh Xuân Tửu

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 11:30

 

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ quả lắc
Tích tắc đêm ngày
Không ngừng phút giây

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc:
Học, chơi, ăn, ngủ
Có giờ có giấc

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc
Từng phút từng giờ
Quý hơn vàng bạc
Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Xuân Tửu » Đồng hồ quả lắc