06/12/2021 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạc Sầu hồ điếu Việt quân chiến tử giả mộ
莫愁湖吊粵軍戰死者墓

Tác giả: Liên Hoành - 連橫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 17:04

 

Nguyên tác

英雄碧血女兒香,
管領湖山各擅場。
春水綠添新字碣,
落花紅漬舊征裳。
中原立馬頻回首,
曉夢啼鶯總斷腸。
一角勝棋樓尚在,
揮鞭重上鬱金堂。

Phiên âm

Anh hùng bích huyết[1] nữ nhi hương[2],
Quản lĩnh hồ sơn các thiện trường[3].
Xuân thuỷ lục thiêm tân tự kiệt,
Lạc hoa hồng tí cựu chinh thường.
Trung nguyên lập mã tần hồi thủ,
Hiểu mộng đề oanh[4] tổng đoạn trường.
Nhất giác thắng kỳ lâu thượng tại,
Huy tiên trùng thướng Uất Kim đường[5].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hương trầm viếng mộ anh hùng,
Tài năng áp đảo nằm chung bên hồ.
Nước xanh chữ mới bia cao,
Hoa rơi hồng vấy cựu bào chinh phu.
Trung nguyên dừng ngựa quay đầu,
Oanh kêu mộng sớm thương đau bao lần.
Cuộc cờ thắng bại chưa phân,
Vẫy roi ngựa lại lên lần Uất Kim.
[1] Những người chết vì chính nghĩa, máu sẽ biến thành màu xanh theo truyền thuyết.
[2] Tức “trầm hương” 沉香, còn gọi là “bạch mộc hương” 白木香, “nha hương” 牙香.
[3] Tài năng xuất chúng áp đảo toàn trường.
[4] Giấc mộng buổi sớm khi trời gần sáng rất ngắn, nằm mơ chưa xong thì chim oanh kêu phải thức dậy. Việt quân đã hy sinh ở đây, chết khi còn trẻ, những giấc mơ của họ cũng rất ngắn, chắc chắn không thực hiện được, thật là đau lòng. Người xưa có câu: “Hảo mộng dục thành hoàn hựu giác, Lục song đãn giác oanh đề hiểu” 好夢欲成還又覺,綠窗但覺鶯啼曉 (Mộng đẹp chưa thành đã thức giấc, Song lục chim oanh kêu buổi sớm rồi).
[5] Nam triều Lương Vũ Đế trong Hà trung chi thuỷ ca 河中之水歌 có câu “Lô gia lan thất quế vi lương, Trung hữu uất kim tô hợp hương” 盧家蘭室桂為梁,中有鬱金蘇合香 nói về nhà họ Lô, cha chồng của Mạc Sầu. Về sau Uất Kim đường, Uất Kim thất 鬱金屋 dùng để chỉ nơi ở của các cô, các bà là nơi thanh nhã thơm tho. Bên hồ Mạc Sầu, trong khu Kiến Nghiệp, Nam Kinh có biệt khu Uất Kim đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoành » Mạc Sầu hồ điếu Việt quân chiến tử giả mộ