05/03/2021 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 03
水調詞其三

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 06:48

 

Nguyên tác

憶餞良人玉塞行,
梨花三見換啼鶯。
邊場豈得勝閨閣,
莫逞雕弓過一生。

Phiên âm

Ức tiễn lương nhân Ngọc tái hành,
Lê hoa tam kiến hoán đề oanh.
Biên trường khởi đắc thăng khuê các,
Mạc sính điêu cung quá nhất sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiễn chàng lên Ngọc Môn năm ấy
Ba lần hoa lê nở oanh thay
Biên cương chàng mải mê hoài
Một đời đâu để mệt nhoài cung đao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 03