18/01/2021 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung Nam 2
終南 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:23

 

Nguyên tác

終南何有?
有紀有堂。
君子至止,
黻衣繡裳。
佩玉將將,
壽考不忘!

Phiên âm

Chung Nam hà hữu ?
Hữu kỷ hữu đường.
Quân tử chí chỉ,
Phất y tú thường.
Bội ngọc thương thương.
Thọ khảo bất vương (vong).

Dịch nghĩa

Núi Chung Nam có những gì ?
Có góc núi và có chỗ phẳng rộng.
Vua đi đến dưới núi Chung Nam
Áo phấn (sọc xanh đen hình chữ á) và quần thêu.
Tiếng dây ngọc đeo bên mình khua lên.
Mong vua được sống lâu dài.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Chung Nam có những gì ?
Chỗ thì phẳng rộng, góc thì vút cao.
Đức vua chân núi tiến mau,
Quần thêu, áo phất mặc vào hiên ngang.
Ngọc đeo nghe tiếng khua vang,
Mong vua sống ở ngai vàng bền lâu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

kỷ: góc núi.
đường: chỗ phẳng rộng trên núi.
phất: sọc xanh đen đen thêu trên áo lễ, hình trạng như chữ á, tức hai chữ kỷ đối nhau (Nguyễn Nguyên nói như hình hai chữ cung đối nhau).
tú: thêu.
thương thương: tiếng dây ngọc đeo bên mình khua lên.
thọ khảo bất vương: sống lâu không dứt, muốn vua ở ngôi báu, mặc những y phục ấy, sống lâu, mãi yên ổn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Chung Nam 2