29/10/2020 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thản trong cõi phiêu diêu

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:56

 

Xa xa một dải lụa điều
Mênh mông sông nước một chiều qua đây

Chuông chùa vọng chín tầng mây
Hay chăng ta đã về ngay bên người

Thiền Lâm trao nhận nụ cười
Chân đồi sóng cũng bồi hồi nhẹ ru.
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Thanh thản trong cõi phiêu diêu