06/02/2023 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiễm nhiễm cô sinh trúc
冉冉狐生竹

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2008 11:57

 

Nguyên tác

冉冉狐生竹,
結根泰山阿。
與君為新婚,
兔絲附女蘿。
兔絲生有時,
夫婦會有宜。
千里遠結婚,
悠悠隔山陂。
思君令人老,
軒車來何遲。
傷彼蕙蘭花,
含英揚光輝。
過時而不採,
將隨秋草萎。
君亮執高節,
賤妾亦何為。

Phiên âm

Nhiễm nhiễm cô sinh trúc,
Kết căn thái sơn[1] a.
Dữ quân vi tân hôn,
Thố ty[2] phụ nữ la[3].
Thố ty sinh hữu thì,
Phu phụ hội hữu nghi.
Thiên lý viễn kết hôn,
Du du cách sơn pha[4].
Tư quân linh nhân lão,
Hiên xa lai hà trì[5].
Thương bỉ huệ, lan hoa[6],
Hàm anh[7] dương quang huy.
Quá thì nhi bất thái,
Tương tuỳ thu thảo uy.
Quân lượng[8] chấp cao tiết,
Tiện thiếp diệc hà vi[9].

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trúc lẻ loi mềm yếu,
Rễ bám tại núi cao.
Cùng chàng nên hôn ước,
Thố ty bám nữ la.
Thố ty sống có lúc,
Vợ chồng cũng có thì.
Kết hôn xa ngàn dặm,
Sông núi vẫn chia ly.
Nhớ chàng, người già héo,
Xe lộng mãi chưa về.
Thương thay hoa lan, huệ,
Nở rực ánh xuân huy.
Quá thì không người hái,
Rụng với cỏ thu kia.
Chàng vốn người cao tiết,
Tiện thiếp thở than chi.
Đây là bài thứ 8 trong Cổ thi thập cửu thủ, tả nỗi oán của người vợ trẻ mới kết hôn mà xa cách lâu ngày.

[1] Như 太山, ngọn núi lớn. Hai câu ý nói trúc mềm yếu sống cô độc trên núi, so sánh với cô gái trẻ sống lẻ loi một mình.
[2] Một loại cỏ mọc lan dưới đất, thường ví với con gái.
[3] Một loại cỏ thường bám vào cây tùng mà ký sinh, thường ví với chồng của người con gái. Hai câu ý nói cả hai người đều yếu đuối.
[4] Pha ở đây chỉ đầm nước. Hai câu ý nói kết hôn nơi xa xôi ngàn dặm rồi mà có ngờ đâu vợ chồng vẫn cách nhau sông núi.
[5] Câu này ý nói chồng đi xa lâu chưa trở về.
[6] Người con gái dùng huệ, lan để tự chỉ mình.
[7] Anh ở đây là hoa. Nghĩa câu này là hoa lan, huệ nở trong ánh xuân rực rỡ.
[8] Do chữ 諒, liệu trước.
[9] Hai câu cuối là tự an ủi mình, ý nói chàng vốn là người cao tiết, chí không thay đổi, chắc chắn sẽ trở về, sao thiếp lại còn thở than.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Nhiễm nhiễm cô sinh trúc