23/05/2024 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường Túc Tông
唐肅宗

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:28

 

Nguyên tác

奸臣賊婦惑猶深,
至孝空教淚滿襟。
南內淒涼知有以,
即真靈武豈無心。

Phiên âm

Gian thần tặc phụ hoặc do thâm,
Chí hiếu không giao lệ mãn khâm.
Nam Nội thê lương tri hữu dĩ,
Tức chân Linh Vũ khởi vô tâm.

Dịch nghĩa

Tôi gian, vợ ác mê hoặc sâu xa,
Luống khiên nước mắt người con chí hiếu thấm ướt vạt áo.
Đành rằng cung Nam Nội lạnh lẽo là cõ duyên cớ,
Nhưng việc lên ngôi đất Linh Vũ há phải là vô tâm?

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tôi gian, vợ ác, nặng mê lầm,
Chí hiếu, thương ái lệ ướt đầm.
Nam Nội lạnh lùng đành có cớ.
Lên ngôi Linh Vũ há vô tâm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Đường Túc Tông