21/05/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên bảo

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:19

 

Cháu ơi đừng bắt chim non
Chim kia cũng biết thương con trọn niềm
Giá như là cháu thay chim
Đớn đau mẹ cháu dễ kiềm được sao
Chim kia có khác chi nào
Nghe lời khuyên bảo bé xao xuyến lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Khuyên bảo