29/01/2023 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lý tư không kỹ
贈李司空妓

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2012 10:07

 

Nguyên tác

高髻雲鬟宮樣妝,
春風一曲杜韋娘。
司空見慣渾閑事,
斷盡蘇州刺史腸。

Phiên âm

Cao kế vân hoàn, cung dạng trang,
Xuân phong nhất khúc “Đỗ vi nương[1]”.
Tư không kiến quán hồn nhàn sự,
Đoạn tận Tô Châu thứ sử[2] trường.

Dịch nghĩa

Tóc búi cao buông xoã như mây, trang điểm theo lối trong cung,
Trong gió xuân nghe hát bài “Đỗ vi nương”.
Quan tư không coi đó là sự thường đề giải trí lúc rảnh rỗi,
Nhưng quan thứ sử Tô Châu cảm động tới đứt ruột.

Bản dịch của Phan Văn Các

Búi tóc mây cao mới điểm trang
Gió xuân một khúc “Đỗ vi nương”
Tư không, quen mắt nên hờ hững
Thứ sử Tô Châu luống đoạn trường
Lý tư không tức Lý Thân, thi nhân đương thời với tác giả.

Nguồn: Đời sống các đế vương Trung Hoa (tập 1), NXB Đà Nẵng, 1999
[1] Tên một khúc hát.
[2] Tức tác giả trong thời gian bị biếm trích đi làm thứ sử Tô Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Ký Lý tư không kỹ