09/08/2022 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió thu

Tác giả: Nguyễn Đình Thi

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2010 06:45

 

Năm mươi năm như một bóng mây
Gió thu lại thổi suốt đêm dài
Vẳng nghe khúc hát người năm ấy
Chén rượu bên đèn nước mắt đầy
Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Thi » Gió thu