20/10/2021 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú lục thủ kỳ 3
絕句六首其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:57

 

Nguyên tác

鑿井交棕葉,
開渠斷竹根。
扁舟輕裊纜,
小徑曲通村。

Phiên âm

Tạc tỉnh giao tông diệp,
Khai cừ đoạn trúc căn.
Thiên chu khinh diểu lãm,
Tiểu kính khúc thông thôn.

Dịch nghĩa

Đào giếng vướng lá tông,
Khơi rãnh làm đứt rễ trúc.
Thuyền con dây neo nhẹ,
Đường nhỏ quanh co trong thôn.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chân suối mưa rào lướt
Lưng cây bóng xế lồng
Oanh vàng gù cách tổ
Cá trắng nhảy tung rong
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú lục thủ kỳ 3