09/12/2022 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 1 (Trập long tam đông ngoạ)
遣興五首其一(蟄龍三冬臥)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:04

 

Nguyên tác

蟄龍三冬臥,
老鶴萬里心。
昔時賢俊人,
未遇猶視今。
嵇康不得死,
孔明有知音。
又如壟底松,
用舍在所尋。
大哉霜雪幹,
歲久為枯林。

Phiên âm

Trập long tam đông ngoạ,
Lão hạc vạn lý tâm.
Tích thì hiền tuấn nhân,
Vị ngộ do thị câm.
Kê Khang[1] bất đắc tử,
Khổng Minh hữu tri âm.
Hựu như lũng để tùng,
Dụng, xả tại sở tầm.
Đại tai sương tuyết can,
Tuế cửu vi khô lâm.

Dịch nghĩa

Rồng cuộn nằm đã ba năm,
Hạc già mang tâm sự nơi vạn dặm.
Các người hiền thuở trước,
Chưa được gặp nhưng như thấy ngay giờ đây.
Kê Khang không được sống tới già,
Khổng Minh có người hiểu mình.
Lại như cây thông nơi đáy thung lũng,
Được dùng đến hay bị bỏ xó là do có tìm ra nó hay không.
Ghê gớm thay sương tuyết cạn kiệt,
Lâu năm làm cho rừng khô.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rồng náu ba năm ẩn,
Hạc già vạn dặm mong.
Thời trước bậc tài giỏi,
Chưa gặp nên nay trông.
Kê Khang chẳng được chết,
Khổng Minh kẻ hiểu lòng.
Lại như thông đáy vực,
Kiếm ra tuỳ bỏ, dùng.
Sương tuyết khô quá cỡ,
Quanh năm héo cả rừng.
(Năm 759)

[1] Kê Khang 嵇康 (233-262), tự Thúc Dạ 叔 夜, người Tiều quận (nay là Bạc huyện, tỉnh An Huy), nước Nguỵ thời Tam Quốc, là một tài tử, làm quan tới trung tán đại phu. Nghiên cứu Lão, Trang, sở trường thơ tứ ngôn. Kết bạn với Sơn Thọ 山濤, Nguyễn Tịch 阮籍, là một trong Trúc Lâm thất hiền. Sau bị Tư Mã Chiêu giết hại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 1 (Trập long tam đông ngoạ)