06/10/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng quốc công Đồng Vân quán đề bích ứng giáo
從國公彤雲舘題壁應教

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:34

 

Nguyên tác

帝子城南壹畝宮,
薔蘭花氣入簾櫳。
桃園勝會留群季,
桂樹高歌引入公。
斑綵辰從金母席,
倚羅噙續玉臺風。
天顏咫只心仍戀,
五色祥雲在望中。

Phiên âm

Đế tử thành nam nhất mẫu cung,
Tường lan hoa khí nhập liêm lung.
Đào viên thắng hội lưu quần quý,
Quế thụ cao ca nhập dẫn công.
Ban thải thần tòng kim mẫu tịch,
Ỷ la cầm tục ngọc đài phong.
Thiên nhan xích chỉ tâm nhưng luyến,
Ngũ sắc tường vân tại vọng trung.

Dịch nghĩa

Cung thất một mẫu ở phía Nam thành vua
Khí hoa lan và tường vi thoảng vào rèm
Hội Vườn Đào (chỉ anh em Lưu Bị) còn lưu lại kẻ dưới
Gốc quế già (chỉ những người cao sang quyền quý) ca ngợi quý công
Áo nhiều màu rực rỡ khi dự tiệc của Kim Mẫu
Lụa là nối tiếp phong thái của Ngọc Đài
Long nhan gần gũi lòng vẫn quyến luyến
Từng trông ngóng năm sắc mây lành

Bản dịch của Hạ Thái

Sảnh đình toạ lạc phía Nam thành
Vượng khí phong lan toả ngát quanh
Lá ngọc vườn đào từng kết nghĩa
Cành vàng gốc quế đã thành danh
Áo hoa Kim Mẫu ngồi đàm đạo
Điện ngọc Đài Phong tiếp luận tranh
Quốc sắc thiên hương lòng ngưỡng mộ
Mây vần năm sắc lộng trời xanh
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

Tùng quốc công là Tùng Thiện Vương (1819-1870) con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, ông là một nhà thơ nổi tiếng của triều Nguyễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Tùng quốc công Đồng Vân quán đề bích ứng giáo