25/10/2021 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Có thật em thù hận với tôi?”
“Bist du wirklich mir so feindlich”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2007 16:53

 

Nguyên tác

Bist du wirklich mir so feindlich,
Bist du wirklich ganz verwandelt?
Aller Welt will ich es klagen,
Daß du mich so schlecht behandele.

O ihr undankbaren Lippen,
Sage, wie könnt ihr Schlimmes sagen
Von dem Manne, der so liebend
Euch geküßt, in schönen Tagen?

Bản dịch của Quang Chiến

Có thật em thù hận với tôi,
Có thật em thay đổi đến thế?
Tôi muốn kêu lên với mọi người:
Em đối xử với tôi tàn tê!

Ôi làn môi bội bạc của em tôi,
Sao có thể nói những lời ác nghiệt,
Về một người đã yêu em tha thiết,
Và hôn em trong những buổi đẹp trời?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Có thật em thù hận với tôi?”