04/07/2020 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:24

 

Bao giờ Chợ Lớn hết vôi,
Em đây hết đứng hết ngồi với anh.
Bao giờ đá nổi vông chìm,
Muối chua, chanh mặn mới tìm đặng em.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)