21/08/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ cạnh núi lúc tạnh mù

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2007 07:29

 

Non mở bình phong[1] tám bức vây,
Chợ quê ngày tạnh, lục[2] in cây.
Cá tươi xâu liễu[3] người về gấp,
Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.
Điếm nọ cờ còn quấn gió,
Lều kia rèm đã cuốn mây.
Ông nào[4] thổi địch thanh thơi tá ?
Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.
[1] Ý nói núi non dựng lên như một bức bình phong bao vây khắp tám mặt.
[2] Xanh lục.
[3] Dùng nhành liễu xâu cá để xách.
[4] Chỉ ông tiên cưỡi hạc vân du.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Chợ cạnh núi lúc tạnh mù