18/09/2021 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý Châu đạo trung
貴州道中

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 05:05

 

Nguyên tác

蠻樹不凋葉,
蠻雲不放晴。
長亭望不見,
何處是渣城。

Phiên âm

Man thụ bất điêu diệp,
Man vân bất phóng tình.
Trường đình vọng bất kiến,
Hà xứ thị Tra Thành[1]?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cây man lá không tàn
Mây man ẩm không tạnh
Trường đình nhìn chẳng thấy
Xứ nào là Tra Thành?
[1] Tên thành nằm bên sông Tra, Quý Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Quý Châu đạo trung