13/05/2021 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng thanh minh hoạ hữu nhân
江上清明和友人

Tác giả: Lưu Sân - 劉詵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 22:00

 

Nguyên tác

北郭山花開赤鵑,
東津榆莢作青錢。
大江萬里雲連野,
元氣千春樹接天。
豪傑盡隨流水去,
文章未許俗人憐。
感時惜別俱常事,
莫放清愁到酒邊。

Phiên âm

Bắc quách sơn hoa khai xích quyên,
Đông tân du giáp tác thanh tiền.
Đại giang vạn lý vân liên dã,
Nguyên khí thiên xuân thụ tiếp thiên.
Hào kiệt tận tuỳ lưu thuỷ khứ,
Văn chương vị hứa tục nhân liên.
Cảm thời tích biệt câu thường sự,
Mạc phóng thanh sầu đáo tửu biên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngoài tường bắc hoa đỗ quyên nở đỏ
Trên bến đông du giáp trổ tiền xanh
Sông vạn dặm mây nối vùng hoang dã
Cây liền trời ngàn xuân, khí hợp thành
Theo nước trôi đã tận cùng hào kiệt
Chuyện văn chương đời chưa chắc thích đâu
Tiếc chia xa là chuyện thường cảm kích
Đừng để cho hơi rượu phải vướng sầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Sân » Giang thượng thanh minh hoạ hữu nhân