16/08/2022 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh oán
征怨

Tác giả: Giang Yêm - 江淹

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 06:32

 

Nguyên tác

蕩子從征久,
鳳樓簫管閒。
獨枕凋雲鬢,
孤燈損玉顏。
何日邊塵淨,
庭前征馬還。

Phiên âm

Đãng tử tòng chinh cửu,
Phụng lâu tiêu quản nhàn.
Độc chẩm điêu vân mấn,
Cô đăng tổn ngọc nhan.
Hà nhật biên trần tịnh,
Đình tiền chinh mã hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã lâu đãng tử theo quân
Sáo đàn lầu phượng cũng dừng tiếng thôi
Tóc mây rối gối đơn côi
Lẻ loi mặt ngọc hư hao dưới đèn
Ngày nào bụi chiến lắng im
Ngựa chinh nhân sẽ tìm về trước sân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Yêm » Chinh oán