19/10/2019 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ già như chuối ba hương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 22/01/2008 13:29

 

Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ già như chuối ba hương