02/07/2022 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc dã miếu
宿野廟

Tác giả: Kim Thánh Thán - 金聖嘆

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 23:58

 

Nguyên tác

眾響漸已寂,
蟲於佛面飛。
半窗關夜雨,
四壁掛僧衣。

Phiên âm

Chúng hưởng tiệm dĩ tịch,
Trùng ư Phật diện phi.
Bán song quan dạ vũ,
Tứ bích quải tăng y.

Dịch nghĩa

Mọi âm thanh đều dần im bặt,
Trên mặt Phật trùng bay loạn.
Nửa song cửa sổ khép đêm mưa,
Bốn vách tường áo sư treo đầy.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Âm thanh dần im bặt,
Mặt Phật tiếng trùng reo.
Đêm mưa song nửa khép,
Bốn vách áo tăng treo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Thánh Thán » Túc dã miếu