24/06/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Quang Vũ
漢光武

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:24

 

Nguyên tác

劉氏乾坤喜再開,
下車先務待賢才。
淒涼莘野無人問,
消得閒名落釣臺。

Phiên âm

Lưu thị càn khôn hỉ tái khai,
Hạ xa tiên vụ đãi hiền tài.
Thê lương Sằn dã vô nhân vấn,
Tiêu đắc nhàn danh lạc điếu đài.

Dịch nghĩa

Mừng cho cơ nghiệp họ Lưu được gây dựng lại,
Xuống xe, trước hết lo việc tiếp đãi người hiền tài.
Thế mà lạnh lẽo nộ Sằn không ai hỏi tới,
Đành để tiếng “nhàn” rơi xuống chốn đài câu.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Họ Lưu nghiệp cũ dựng nên rồi,
Người giỏi, dừng xe bước tới mời.
Lạnh lẽo nội Sằn ai đoái hỏi,
Đài câu đành để tiếng "nhân" rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Hán Quang Vũ