23/10/2021 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở Khanh hoạ Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề thi
楚卿和翹在凝碧樓即景感題詩

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 16:25

 

Nguyên tác

樓外誰家青鬢娃,
長吟聲隔碧桃花。
愁侵筆底低疑咽,
怨向風前教若嗟。
遠接芳香嗔蝶粉,
微通幽意喜窗紗。
卿須憐我才多藻,
我卻憐卿未破瓜。

Phiên âm

Lâu ngoại thuỳ gia thanh mấn oa,
Trường ngâm thanh cách bích đào hoa.
Sầu xâm bút để đê nghi yết,
Oán hướng phong tiền giáo nhược ta.
Viễn tiếp phương hương sân điệp phấn,
Vi thông u ý hỉ song sa.
Khanh tu liên ngã tài đa tảo,
Ngã khước liên khanh vị phá qua.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Tóc xanh dáng ngọc nhà ai
Tường hoa vẳng tiếng ngâm dài thương sao
Sầu theo ngọn bút dâng trào
Oán nương làn gió nghẹn ngào đau thương
Xa nghe nồng đượm mùi hương
Song sa khôn nỗi tỏ tường niềm tây
Giai nhân hẳn mến tài đây
Ta yêu đôi tám vừa đầy khuôn trăng
Bài thơ này nằm ở cuối hồi 8 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích, một mình tức cảnh làm thơ, bỗng nghe cách vách có tiếng người đọc hoạ lại. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới chùm thơ này ở các câu 1059-1060: “Tần ngần đứng rũ rèm châu, Cách tường nghe có tiếng đâu hoạ vần”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Sở Khanh hoạ Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề thi