14/08/2020 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi nghĩ lại cho mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 11:35

 

Ai ơi nghĩ lại cho mình,
Giang sơn nghìn dặm công trình biết bao?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi nghĩ lại cho mình