08/10/2022 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 024
山居百詠其二十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:13

 

Nguyên tác

山居茅屋兩三間,
樂道忘情不掩關。
鵲噪鴉鳴談般若,
清風明月伴僧閑。

Phiên âm

Sơn cư mao ốc lưỡng tam gian,
Lạc đạo vong tình bất yểm quan.
Thước táo nha minh đàm Bát Nhã,
Thanh phong minh nguyệt bạn tăng nhàn.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tranh lá một vài gian,
Vui đạo quên tình cửa mở toang,
Lũ quạ kêu ran đàm Bát Nhã,
Trăng trong gió mát bạn tăng nhàn.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 024