13/04/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một lần...

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 28/07/2010 07:49

 

Một lần? Đã đến rồi thôi!
Dòng Hương lặng lẽ...
Ngõ đời rẽ qua
Một lần
Rồi lại chia xa
Ai đi gửi lại câu ca
Đậm tình

Huế hôm nay
Ngác ngơ nhìn
Nắng chiều lối ấy
Đâu mình?
Đâu ta?

Một lần
Đủ biếc cỏ hoa
Đủ xanh mắt ngọc
Trăng ngà lịm rơi...

Một lần thôi
Một lần thôi
Trăm năm sau nữa...
Có vơi nỗi lòng?
(23/7/2010)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Một lần...