29/01/2022 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm xem tuồng

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:18

 

Làng xóm đêm nào rậm rịch chân
Xe Linh Tá với Kim Lân[1]
Ra về ngõ tối sâu hun hút
Tưởng đuốc người xưa vẫn chập chờn
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Hai nhân vật trong vở tuồng Sơn Hậu. Linh Tá (họ Khương) và Kim Lân (họ Đổng) cùng lo việc nghĩa. Linh Tá bị kẻ thù chặt đầu nhưng hai tay cầm chắp lại hoá thành bó đuốc soi đường cho Kim Lân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Đêm xem tuồng