11/08/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi qua bờ giếng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:39

 

Anh đi qua bờ giếng
Mà mắt anh lúng liếng bờ ao
Nước thời không khát, chỉ khát khao duyên nàng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi qua bờ giếng