10/02/2023 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong nhà bảo tàng Nguyễn Du

Tác giả: Vương Trọng - Vương Đình Trọng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 14:07

 

Kim Trọng hài hoa hài văn
Từ Hải oai phong hài võ
Giác Duyên nhẹ nhàng hài cỏ
Hài hoa theo Kiều lưu lạc mươi lăm năm...

Chỉ riêng em, người giới thiệu bảo tàng
Đi hết Truyện Kiều bằng hia bàn chân đất!
Nghi Xuân, 7-3-1982

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trọng » Trong nhà bảo tàng Nguyễn Du