05/12/2022 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tăng viện
題僧院

Tác giả: Linh Nhất thiền sư - 靈一禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2008 04:20

 

Nguyên tác

虎溪閑月引相過,
帶雪松枝掛薜蘿。
無限青山行欲盡,
白雲深處老僧多。

Phiên âm

Hổ Khê[1] nhàn nguyệt dẫn tương qua,
Đới tuyết tùng chi quải bệ la[2].
Vô hạn thanh sơn hành dục tận,
Bạch vân thâm xứ lão tăng đa.

Dịch nghĩa

Bóng trăng dẫn lối qua Hổ Khê,
Trên cành thông đọng tuyết, dây bệ la buông rủ.
Đi sắp hết non xanh vô hạn,
Tại nơi non cao mây trắng có nhiều lão tăng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hổ Khê trăng lặng tiễn nhau qua
Đọng tuyết cành thông trĩu tiết la
Dằng dặc non xanh đi muốn hết
Trắng mấy chốn thẳm lắm sư già
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên sông, gần chùa Đông Lâm, núi Lư, tỉnh Giang Tây. Đời Tấn, có nhà sư giỏi tên là Tuệ Viễn tu ở chùa này. Khách tới thăm, nhà sư chỉ tiễn tới bờ sông nhưng khi Đào Uyên Minh và Lục Tĩnh Tu tới thăm thì sư Tuệ Viễn tiễn sang sông Hổ Khê. Ba người nhìn nhau cả cười. Do đó có điển tích "Ba người cười bên sông Hổ Khê".
[2] Tên một loài dây leo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Linh Nhất thiền sư » Đề tăng viện