04/10/2022 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoàng công Đào hàn biệt nghiệp
題黃公陶翰別業

Tác giả: Linh Nhất thiền sư - 靈一禪師

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 09:43

 

Nguyên tác

聞說花源堪避秦,
幽尋數月不逢人。
煙霞洞裡無雞犬,
風雨林間有鬼神。
黃公石上三芝秀,
陶令門前五柳春。
醉臥白雲閒入夢,
不知何物是吾身。

Phiên âm

Văn thuyết hoa nguyên kham tỵ Tần,
U tầm sổ nguyệt bất phùng nhân.
Yên hà động lý vô kê khuyển,
Phong vũ lâm gian hữu quỷ thần.
Hoàng công[1] thạch thượng tam chi tú,
Đào lệnh[2] môn tiền ngũ liễu xuân.
Tuý ngoạ bạch vân nhàn nhập mộng,
Bất tri hà vật thị ngô thân.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghe nói nguồn hoa lánh nạn Tần
Bao ngày chẳng gặp dấu nhàn nhân
Khói mây động vắng không gà chó
Mưa gió rừng thiêng có quỷ thần
Trên hòn Hoàng Thạch ba cành thắm
Trước ngõ Đào Tiềm năm liễu xuân
Mây trắng say nằm êm giấc mộng
Đâu còn biết vật vốn là thân
Có nơi chép bài này của Xứ Nhất 處一, có nơi lại ghi của Tô Quảng Văn 蘇廣文.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Hoàng Thạch Công, người truyền binh pháp cho Trương Lương hồi cuối Tần.
[2] Tức Đào Tiềm, nhà thơ lớn đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Linh Nhất thiền sư » Đề Hoàng công Đào hàn biệt nghiệp