15/08/2020 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

11. Kết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:12

 

Nhân rảnh thảo ra một lúc,
Chép ra cho rõ sự đời
Sự này cũng sự nói chơi,
Ai muốn thì đọc mà cười cho vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » 11. Kết