29/06/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em 5

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2009 20:46

 

(hay là KHÔNG ĐỀ II)

Ruột thịt thì giời không để chọn
Chỉ còn được chọn có em thôi
Mà đến một ngày, em cũng khác
Còn nói làm chi nữa, hở giời!
Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Em 5