07/03/2021 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Nam tiên sinh vãng Bắc kỳ đồng chư thân hữu du Tử Trầm sơn tự động giai tác trịch thị bộ vận dĩ đáp
屏南先生往北圻同諸親友遊紫沉山寺洞佳作擲示步韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 05:39

 

Nguyên tác

不肯從遊到梵林,
憐余俗障未消沈。
龍城定是多青眼,
鶯谷還非少玉音。
齒屐欲窮蘿磴遠,
寒鞵偶向白雲深。
洞原有主頻邀客,
分別塵心與佛心。

Phiên âm

Bất khẳng tùng du đáo phạn lâm,
Liên dư tục chướng vị tiêu trầm.
Long thành định thị đa thanh nhãn[1],
Oanh cốc hoàn phi thiểu ngọc âm.
Xỉ kịch[2] dục cùng la đặng viễn,
Hàn hài ngẫu hướng bạch vân thâm.
Ðộng nguyên hữu chủ tần yêu khách,
Phân biệt trần tâm dữ Phật tâm.

Dịch nghĩa

Không chịu đi theo chơi đến nơi cửa thiền
Thương cho ta nợ trần còn nặng
Ở Thăng Long tất phải có nhiều bạn quý
Thung lũng chim oanh nghe đầy tiếng hót ngọt ngào
Chân đi guốc ngẫng nhìn muốn leo lên hết các cấp đá cao
Ðôi giày ướt lạnh có lúc bước về hướng mây mù
Hang động có chủ luôn hiếu khách
Lòng trần tim phật có khác nhau

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cảnh thiền chẳng dám dạo theo chơi
Nghiệp chướng trần ai mãi luỵ đời
Lắm lắm Thăng Long nhiều bạn hỏi
Vang vang thung lũng những oanh mời
Ngưỡng nhìn cấp đá mau chân guốc
Lạc hướng mù mây giẫm gót hài
Chủ động ân cần thêm hiếu khách
Lòng trần tim Phật một không hai
Tử Trầm sơn tức chùa Thầy ở miền Bắc.

[1] Coi trọng, mắt xanh, bạn thân. Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền đời Tấn, khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp khách tục, khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[2] Bài "Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt" 夢遊天姥吟留別 của Lý Bạch có câu: "Cước trước Tạ công lữ, Thân đăng thanh vân thê" 腳著謝公履,身登青雲梯. Chuyện Tạ Linh Vận 謝靈運 làm đôi guốc đặc biệt để đi leo núi, tục gọi là Tạ công lữ 謝公履 (guốc của ông Tạ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bình Nam tiên sinh vãng Bắc kỳ đồng chư thân hữu du Tử Trầm sơn tự động giai tác trịch thị bộ vận dĩ đáp